Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
Jan Gyselinck
 
'The Art of Esoteric Healing'
 
In Brugge, Turnhout, Mortsel, ...
 

Zielsgerichte reading en healing
Tijdens de reading kijken we naar de weg van je ziel en
welk aspect belangrijk is om je verder te openen voor je innerlijke werkelijkheid.
We besteden veel aandacht aan je zielsopdracht en
 het contact met de innerlijke werelden.
Tijdens de healing word je verder geheeld en geopend voor je ziel.

Op afspraak bij Jan Gyselinck via 0473/13.51.62 of e-mail
 
Healing and reading tuned to the soul
During the reading we look at the path of your soul and
find out what aspect is important to help you to open yourself for your inner reality. During the healing you are healed and opened to your soul.  
With Jan Gyselinck.
People who are interested in the consultation or who would like to have some further information, can always send us an e-mail or 00 32 473/13.51.62
 

Stralenanalyse
(esoterische psychologie)
Tijdens de stralenanalyse kijken we op welke stralen je bewustzijnslichamen (goddelijk, ziels-, mentaal, gevoels- en fysiek-etherisch lichaam) zich bevinden. Daardoor krijg je op een objectieve manier meer inzicht in je
persoonlijkheids-, ziels- en geestelijke ontwikkeling.
We hebben vooral aandacht voor de groeispanningsvelden en
krachten die gepaard gaan met je ziels- en geestelijke evolutie.
Dit brengt je tot een diep zelfbewustzijn en inzicht over hoe de verhoudingen in jezelf liggen tussen de verschillende bewustzijnsaspecten.

Op afspraak bij Jan Gyselinck via 0473/13.51.62 of e-mail
 
7 rays analysis
People who are interested in the consultation or
who would like to have some further information, can always send us an e-mail.
 

Healing met de 7 stralen
Tijdens 7 sessies overlopen we de krachten van de 7 stralen en krijg je telkens een diepgaande healing op een straal.
 

Esoterische healing
Tijdens 7 sessies word je geopend voor de krachten van je Ziel en Goddelijke Zelf.
 

Empowerment-healing
Tijdens 7 sessies doorlopen we de trauma's, deficiënties, helingstrategieën van elke chakra. Daarna volgt er een diepgaande healing op het centrum met de innerlijke Kracht. De sessie wordt opgenomen.
 
Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...
zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’
 
 
******
 
Pia Yesimala
 
Engelenconsulten
Innerlijke afstemmingen met Engelen en Gidsen
Liefdevolle afstemmingen met engelen en gidsen die bij jou betrokken zijn. Vanuit helder weten, helder zien en helder voelen stem ik af op je ziel, je innerlijke vrienden en de Groten die jou leiden en liefhebben.
Op afspraak bij Pia Yesimala via e-mail
 
Inner tuning in on guides and angels
Loving tuning in on guides and angels that are connected with you and your life. Starting from a clear knowing, seeing and feeling I tune in to your soul, your inner friends and the Great Ones who lead and love you. With Pia Yesimala.
People who are interested in the consultation or who would like to have some further information, can always send us an e-mail.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint