Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing

Opleiding 'Dienst aan de Mensheid'


Bij Luc Jansen, Apostoliekenstraat 107/1,
2300 Turnhout, 0479/922 972

Discipelschap in het Goddelijk Plan

Esoterisch onderricht, meditaties en healing

 
Een toenemend aantal mensen over de wereld voelen steeds meer de innerlijke noodzaak zich dienstbaar te stellen en te werken voor hetGoddelijk Plan van de Aarde verbonden met de innerlijke Meesters en gebieden.

Tijdens deze opleiding krijg je toelichtingen en een diep inzicht van wat de 'Dienstbaarheid voor het Goddelijk Plan' betekent. We komen tot een verdieping van dit onderwerp verbonden aan diepgaande praktijkervaring.

Gedurende tien dinsdagen verspreid over het jaar word je tot een grotere kennis, integratie en ervaring van het Goddelijk Plan gebracht.

De theorie wordt direct getoetst aan de esoterische praktijk
van meditatie en healing. 

Aan de hand van specifieke krachtmeditaties, healingsessies en praktische oefeningen word je verder stapsgewijs geopend voor de innerlijke aspecten, stralen en hoedanigheden van het Goddelijk Plan.


'Het zijn mensen die het Goddelijk Plan aanvoelen en
het later zullen materialiseren, die daarvoor gebruikt worden.
Er wordt een visie gegeven op de ontzaglijke mogelijkheden en
er worden aanwijzingen verstrekt over de wijze
waarop deze mogelijkheden tot werkelijkheid kunnen worden.'
 

Op 10 dinsdagen van 10u tot 16u30:


Dag 1-2 :
De Ware Dienaar

Analyse en meditaties op dienstbaarheid, het Goddelijk Plan en
menselijke verhoudingen

Dag 3-4 : Discipelschap

Analyse en meditaties op energie, telepathie, deugden van de discipel

Dag 5-6 : Nieuwe Groep van Werelddienaren

Meesters, Nieuwe Tijd, Groepswerk, Lichtdragers, ...

Dag 7-8 :
Bewustzijn

Inwonend, verruiming, continuïteit van bewustzijn, ...

Dag 9-10 :
Inwijdingen

Wet van Groepsleven, Inwijdingen, mantra's, de pelgrim, ...Inschrijven is noodzakelijk via het telnr. 0473/13.51.62 of per mail.


 Data: Dinsdag 22/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12 -
12/01/16 - 16/02 - 15/03 - 12/04 - 10/05 - 14/06


Plaats: Luc Jansen, Apostoliekenstraat 107/1, 2300 Turnhout, 0479/922 972

Docent: Jan Gyselinck, esotericus, verbonden met het INEH

(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)

 Bijdrage: 999 euro (incl. BTW)

(inclusief uitgebreide syllabus, drank)


(Inschrijving is definitief door storting van 999 euro op het reknr.

BE86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan
met vermelding van ‘Dienst aan de Mensheid’.)


Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint