Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
 
Opleiding Esoterische Healing
 
Esoterisch onderricht, meditaties, healing en reading
(2de jaar)
 
Tijdens dit tweede jaar van de opleiding krijg je een verdieping van de esoterische kennis rond healing verbonden aan diepgaande praktijkervaring.
Gedurende veertien dagen verspreid over het jaar word je tot een grotere kennis, integratie en ervaring van jouw innerlijke krachten en vuren
 in kosmisch verband gebracht.
 
De theorie wordt direct getoetst aan de esoterische praktijk van meditatie en healing. Aan de hand van specifieke krachtmeditaties, healingsessies en praktische oefeningen word je verder stapsgewijs geopend voor de innerlijke krachten van de Zeven Stralen, de Planeten, de Zon, het Kosmisch Vuur en het Alomvattende.
Je leert vooral deze wisselwerking te gebruiken bij het esoterisch healen.
 
'Er is één Leven dat zichzelf uitdrukt doorheen de Zeven Stralen, de Zeven Levens, die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis,
hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '
 
 
Op 15 zaterdagen van 10u tot 17u
 
Dag 1-2-3 : In contact met de Zeven Stralen
Esoterische Psychologie; analyse van en meditatie op de Zeven Stralen
Individuele stralenanalyse en toepassing.
 
Dag 4-5-6 : Healing met de Zeven Stralen
Toepassing van de Zeven stralen op het healen; healingsessies,
meditaties en toelichtingen.
 
Dag 7-8-9 : In contact met de Stralen van de Zon en haar Planeten
Esoterische Astrologie: analyse van en meditatie op de 12 dierenriemtekens,
de 7 stralen van de planeten, de exoterische/esoterische heersers,
de wetenschap van de driehoeken, de drie kruisen, de eigenschappen per teken, ..
 
Dag 10-11-12 : Healing met de Zon en kosmische verhoudingen
Toepassing van esoterische astrologie op het healen; healingsessies, meditaties
Esoterisch healen met de Zon, de Planeten en de kosmische driehoeken.
 
Dag 13-14-15 : In contact met het Alomvattende
In contact met het Absolute, het Kosmisch Vuur.
Upanishads, de zeven kosmische paden.
 

Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be
  
Data:
 
Za 17/09/2016, za 8/10, za 12/11, za 26/11, za 10/12, za 14/01/2017,
za 11/02, za 11/03, za 25/03, za 22/04, za 06/05, za 20/05, za 3/06,
za 17/06, za 1/07
 
Plaats: Surya, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Docent: Jan Gyselinck, esotericus, verbonden met het INEH
(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)
 
Bijdrage: 1666 euro (incl. BTW)
(inclusief uitgebreide syllabus, drank)
 
(Inschrijving is definitief door storting van 1666 euro op het rekeningnummer
 BE86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan met
vermelding van ‘esoterische healing deel 2’)


 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint