Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
 
De Goddelijke Moeder
 

Innerlijke Tantra Yoga
Werken met de Universele Shakti
 

De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. Transcendent houdt Ze zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. Zij is elk deel van de schepping voor altijd. Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde.

Tijdens deze dagen komen we aan de hand van geleide meditaties,mantra’s, soundhealing en studie tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder, de Parashakti. 
  
 
Op do 26/05, vrij 27/05 en za 28 mei 2016
van 10u tot 16u30
 
 
DAG 1  De Innerlijke Tantra Yoga
Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita, mantra's,
Shiva en Shakti, ...
 
DAG 2  Werken met de Universele Shakti
Meditaties op de Shakti; emoties, kracht, vuur, licht, relaties, healing, ...
 
DAG 3  De personificaties van de Godin
Godinnen, Kundalini Vuur, chakra's en het spirituele hart, Atma Shakti, ... 
 
 
Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be 
 
Plaats: Surya, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Docent: Pia Yesimala
Bijdrage: 299 euro (inclusief syllabus, drank)
 
Inschrijving is definitief door 299 euro te storten op het reknr.
 BE86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) op naam van Jan Gyselinck
met vermelding van ‘Goddelijke Moeder’
 
 
+++
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint