Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
 
 
Licht op sterven en doodEsoterisch onderricht, meditatie en recitatie op sterven,
dood en wedergeboorte. 
 
‘Je hoeft geen angst te hebben voor de dood’ 
 
Voor velen neemt de gedachte aan de dood in het denken de vorm aan van een rampzalige crisis. Het wordt als een schokkende overgang ervaren in het onbekende, in het onzekere en het is een plotseling afbreken van alle plannen.
In werkelijkheid bestaat er geen dood en is er continuïteit van bewustzijn en hebben we deze overgang al meerdere malen doorgemaakt.
 
Tijdens de twee dagen krijgt u een uitvoerig onderricht over het proces van de dood, het sterven en wedergeboorte en zijn er diepgaande begeleide meditaties
om deze ervaring innerlijk voor te bereiden.
Er wordt telkens afgesloten met een diepgaande recitatie van teksten
uit het Tibetaans Dodenboek. 
 
 
Op do en vrij    
van 10u tot 16u30 
 
                         DAG 1 Het proces van teruggeven                                  
                             De techniek en kunst van het Sterven                                  
Recitatie en meditatie van het Tibetaans Dodenboek
 
DAG 2  De kunst van het Elimineren
Werkzaamheden onmiddellijk na de dood
Recitatie en meditatie van het Tibetaans Dodenboek
                                                    De processen van integratie                              
                                 Geestestoestand van de Ziel en
                                    proces van Wedergeboorte 
                                    Karma en reïncarnatie 
 Recitatie en meditatie van het Tibetaans Dodenboek
      
                                        
Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be
 
Plaats:
Docent: Jan Gyselinck, esotericus
Bijdrage: 222 euro (inclusief syllabus, drank)
 
(Inschrijving is definitief door storting van 222 euro 
op rekeningnummer BE86 109-6608427-50 (IBAN) en CTBKBEBX (BIC)
van Gyselinck Jan met vermelding ‘Licht op sterven en dood’)
 


 

 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint