Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
 
Pia Yesimala
 
Pia Yesimala kende van kindsbeen af een sterk medeleven met iedere levensvorm - een communicatie en aanvoelen dat zich enkel zou verdiepen. Ze studeerde kinder-verpleegkunde en heeft ook lesgegeven aan de KHBO (pediatrie).
In haar spiritueel werk is ze sterk geïnspireerd door Doreen Virtue, Moeder Amma, Arthur Findlay College en de theosofie.
 
Haar werk toont aan hoe ze van nature uit een indringende intuïtie en kennis heeft die zij steeds meer en meer tot uiting brengt in voordrachten, cursussen, meditaties en de mediamieke afstemming met engelen en gidsen. Ze specialiseert zich in opleidingen engelentherapie, mediumschap, massagetherapie en individuele consulten (Relaxatietherapie en Engelenconsulten).
Zij is officieel erkend als ANGEL THERAPY PRACTITIONER®.
 
"Engelen zijn wezens van puur licht en mededogen.
Ze staan ons altijd nabij en hun Licht voedt en
 tilt ons op naar onze eigen goddelijke essentie.
Ze vervullen ons leven met Liefde, Harmonie en Schoonheid.
Het allermooiste is dat we steeds meer gaan zien hoe we zelf goddelijk zijn."
 
 
Pia Yesimala
Pia Yesimala has always had a great intuitive compassion for every expression of life -a communication and caring that would only grow. She studied paediatrics and has also taught for a while at KHBO (on paediatrics). In her spiritual work she has been inspired by Doreen Virtue, Mother Amma, Arthur Findlay College and the Theosophy.
Her activities show how she has an innate probing intuition and knowledge that she has always extended in lectures, courses, meditations, and mediumistic tuning in on angels and guides. She is specialised in Angel Therapy education and healing massages. She is an official ANGEL THERAPY PRACTITIONER®.
 
"Angels are beings of pure light and compassion.
They are always close to us and their light feeds us and
elevates us towards our own divine essence.
They fill our life with Love, Harmony and Beauty.
The single most beautiful thing is
that we gain more and more insight on our own divinity."
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint