Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
Healingstone Massage


Intensief genieten van diepe onspanning & een heilzame energetische verzorging…

Sinds eeuwen reeds worden energetische stenen toegepast voor gezondheid en voor welzijn. Onlangs werd de werking van de stenen herontdekt en opnieuw toegepast in massage behandelingen. Deze unieke massages met warme (vulkanische basaltstenen) en koude stenen (sedimentaire zeestenen), in combinatie met zuivere etherische oliën maken van deze massage een hemelse ervaring.
 
De helende kracht van een Stone Massage geeft evenwicht en balans voor lichaam en geest, verwent de huid, geeft diepgaande relaxatie en stimuleert de energie stroom. Een bijzonder doeltreffende middel tegen allerlei blokkades, spanningen, en stress. Ik gebruik edelstenen om een chakramassage uit te voeren voor een energetische extra dimensie.
 
Deze massage gaat ook gepaard met een volledige lichaamsmassage met zuivere etherische oliën.
It is an intense enjoyment and a wholesome
energetic nursing.
For centuries energetic stones have been used for health and well-being. Just recently the action of the stones has been rediscovered and has been applied anew in massage treatments. These unique massages with hot rocks(vulcanic basalt rocks) and cold rocks (sedimentary sea rocks), in combination with pure etheric oils make this massage a heavenly experience.
 
The healing power of a Stone Massage provides equilibrum and balance for body and spirit, indulges the skin, gives a profound relaxation and stimulates the current of energy. It is a particular effective means again every sort of blockade, agitations and stress. I use gemstones to perform a chakramassage and for an extra energetic dimenson.
This massage is accompanied by a full body massage and with pure etheric oils.
With Pia Gyselinck
People who are interested in the consultation or who would like to have some further information, can always send us an e-mail.
 
 
 
Energetische Massage / Energetic Massage

Het lichaam is de tempel van de ziel, met een eigen intelligentie en een vermogen om zichzelf te regenereren. Energetische massage helpt je daar waar het moeizaam gaat (door belemmeringen in de geest) om tot dat herstel te komen. Het aanraken van het lichaam is heel belangrijk; het brengt bepaalde mechanismen in beweging die zeer fundamenteel zijn. Om een baby een gevoel van eigenwaarde te geven is het beste dat hij of zij zoveel mogelijk liefdevol geraakt wordt.
 
Deze massagetechniek werkt zeer helend en biedt een mooi alternatief voor meditatie. Met energetische massage wordt de wervelkolom zachtjes bewerkt en worden de energiebanen geïmpregneerd met het licht van de engelen van genezing diep in de cellen. Er kunnen oude herinneringen die in de cellen vastzitten tot uiting komen, zowel blokkades als talenten kunnen vrij komen. Deze massage gaat steeds vooraf aan een volledige relax- en dieptemassage met zuivere etherische oliën.


 
Our body is the temple of our soul, with its own intellegence and the ability to regenerate itself. Energetic massage helps you there where it is difficult to regenerate yourself (by blockages in the spirit), in order to get to that recovery. To touch the body is very important, because it triggers certain mechanisms that are very fundamental. In order to give a baby a feeling of self-esteem, the best thing is to very frequently touch him a loving way. This massage technique has a very healing effect and offers an ideal alternative to meditation. During energetic massage the spinal column is solftly manipulated and the energy meridians become impregnated with the light of the angels of healing. Old memories that are stuck in the cells can be freed, as well as blockages and talents. This massage always precedes a full relaxing massage with pure etheric oils. With Pia Gyselinck People who are interested in the consultation or who would like to have some further information, can always send us an e-mail. 
 
 
Kinderen / Children

Kinderen zijn zeer vatbaar voor massage. Zeker de energetische massage biedt hen een grote ontspanning en voldoening.
Specifiek pas ik vlindermassage of lemniscaatmassage toe bij kinderen en zelfs baby’s. Hun leven wordt rustiger, vaak slapen ze daarna beter en zijn meer ontspannen in het leven. Mooi verwen cadeau in deze voor kinderen al hectische leven.


Children are very amenable to massage, and especially energetic massage
offers them a large relaxation and
a feeling of satisfaction.
The massage I am performing on children
and even on babies
is the butterfly massage or lemniscate massage.
It is abeautiful gift to children
in this all too hectic life.
With Pia Gyselinck
People who are interested in the consultation
or who would like to have some further information,
you can always send us an e-mail.
 
 
Alles is op afspraak bij Pia
  GSM Pia 0475/41.89.34  
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint