Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing


Opleiding 'Universele Wijsheid'


'De Goden wachten op ons'
 
Esoterisch onderricht en meditaties

 
 Tijdens deze opleiding krijg je toelichtingen en diepe inzichten over verschillende aspecten van de Universele Wijsheid. We komen tot een verdieping van tijdloze wijsheden: de zeven gebieden van het zonnestelsel, bewustzijn in een ruimer perspectief, het Licht van de Ziel, Discipelschap en Inwijding.

Gedurende tien zaterdagen verspreid over het jaar word je tot een grotere kennis, integratie en ervaring van de diverse aspecten gebracht. De theorie wordt direct getoetst aan de esoterische praktijk van meditatie. Aan de hand van specifieke meditaties word je verder stapsgewijs geopend voor de innerlijke
werkelijkheden van deze universele waarheden.


'Als de mens het bewustzijn verruimt dan opent dit het planetair bewustzijn

en komt er een grotere onderlinge verbondenheid

tussen de mens, de planeten, de zon en de Ene.

Bewustzijn is een synthese van leven, hoedanigheid en verschijning.'
 

Op 10 zaterdagen van 10u tot 16u30:


Dag 1-2 :  De zeven gebieden van het zonnestelsel

Analyse en meditaties op de zeven elementenleer en
de samenstelling van de mens.

Dag 3-4 : Bewustzijn in een ruimer perspectief

Analyse en meditaties op de verschillende niveaus
van het zonnestelsel, melkwegstelsel
 
Dag 5-6 :Het Licht van de Ziel

Analyse en meditaties op de kenmerken van de Ziel,
het pad van Licht, wachters op de drempel
 
Dag 7-8 : Discipelschap

Analyse en meditaties op de Meesters, discipelschap in Aquarius
 
Dag 9-10 : Inwijding

Analyse en meditaties op de stadia, betekenis en stralen van inwijding

 
Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

 Data:
 
Plaats:
 
Docent:

 Bijdrage: 999 euro (incl. BTW) (inclusief boek, drank)

Inschrijving is definitief door storting van 999 euro op het
reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC  BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan
met vermelding van ‘Universele Wijsheid '

 


Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint